İstanbul Beyoğlu Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Increase text size Decrease text size Print

2017 Yılı Mayıs Dönemi Yer Değiştirme Suretiyle Atama Kurası

Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ile anılan yönetmeliğe dayanılarak hazırlanan Sağlık Personelinin İl İçi Yer Değiştirme Usul ve Esaslarına İlişkin Yönerge’ ye göre sağlık personelinin Kamu Hastaneleri Birlikleri sağlık tesisleri arasında İstanbul ili 2017 yılı Mayıs Dönemi atamaları yapılacaktır.
Kendi unvan ve branşlarına göre ilan edilen münhal kadrolara tayin istekleri, dönem tayininde dikkat edilecek hususlar çerçevesinde mevcut hizmet puanını gösteren PBS çıktısı, Atama Nakil Talep Formunun doldurularak gönderilmesi halinde değerlendirilmeye alınacaktır.
Tayin talebinde bulunan personelin tayin isteklerine dair, doldurdukları (en fazla beş tercih yapabileceklerdir) Atama Nakil Talep Formu (Kurum amirleri tarafından onaylandıktan sonra) ve hizmet puanını gösteren PBS çıktısı ile birlikte kadrosunun bulunduğu Genel Sekreterliğe müracaat edecektir. İlgili Genel Sekreterlikçe ön değerlendirmeden geçtikten sonra Koordinatör Genel Sekreterliğe gönderilecektir.

 

2017 Mayıs Dönemi Yer Değiştirme Suretiyle Atama Kurası Takvimi

  1. 10/04/2017-20/04/2017       Kadrosunun bulunduğu Genel Sekreterliğe Başvuruların yapılması
  2. 26/04/2017                             Başvuruların Koordinatör Genel Sekreterliğe iletilmesi
  3. 09/05/2017                             Müracaatları kabul edilen ve edilmeyenlerin ilanı
  4. 11/05/2017-12/05/2017       Müracaatı red olanların itirazlarının alınması 
  5. 18/05/2017                             Yerleştirme sonuçlarının ilanı

 

Hizmet Puanını Gösteren PBS Çıktısı için tıklayınız.Eklenen Dosyalar

Atama Nakil Talep Formu
Dönem Tayini için Dikkat edilecek Hususlar
Mayıs Dönem Tayini Münhal Kadrolar (Ebe-Hemşire)
Mayıs Dönem Tayini Münhal Kadrolar (Diğer Sağlık Personeli)