İstanbul Beyoğlu Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Increase text size Decrease text size Print

SBÜ Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

SBÜ Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi 14.02.1971 tarihinde Beyoğlu Hastanesi adı altında, 1000 ruhsatlı yatak sayısı ile halkımızın hizmetine açılarak faaliyetini sürdürmeye başlamıştır. Hastanemiz ilk hizmete açıldığı dönemde bazı kliniklerde tam, bazı kliniklerde yarım süre asistan yetiştirme yetkisi bulunmaktaydı.1979 yılında hastanemize T.C. Sağlık Bakanlığı'nca, tüm kliniklerde asistan yetiştirme yetkisi verilmiştir. 1983 yılında hastanemizin ismi SSK Okmeydanı Eğitim Hastanesi olarak tescil edilmiştir. 1989 yılında Radyoloji Kliniği bünyesinde Görüntüleme Merkezi hizmete açılmıştır. 1993 yılında Çocuk Acil, Çocuk Hematoloji Servisi ve Çocuk Hematoloji Polikliniği hizmete açılmıştır. 1994 yılında Teknik Servis Merkezi hizmete açılmıştır. 1998 yılında Acil Bekleme Salonu-Kafeterya hizmete açılmıştır. 2000 yılında A Polikliniği hizmete açılmıştır. 2002 yılında Onkoloji ve Nükleer Tıp hastaları için bekleme salonu, Nükleer tıp Kliniği üzerine ikinci bir Konferans ve Eğitim Salonu ve ayrıca Tıbbi, Evsel ve Nükleer Atık Deposu hizmete açılmıştır.Hastane 06.01.2005 tarih ve 5283 sayılı  “Bazı kamu kurum ve kuruluşlarına ait sağlık birimlerinin Sağlık Bakanlığı'na devredilmesine dair kanun” uyarınca, 18.02.2005 tarihinden itibaren T.C. Sağlık Bakanlığı'na devredilmiş olup, ismi T.C. Sağlık Bakanlığı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak değiştirilmiştir.Halen faaliyetlerini Sağlık Bakanlığı'na bağlı olarak bu isimle sürdürmekte ve 2014 verilerine göre hastanemize toplam 2.255.969 hasta müracaatı olmuştur.