İstanbul Beyoğlu Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Increase text size Decrease text size Print

SBÜ Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi

İstanbul Beyoğlu Bölgesi Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği bünyesine bağlı hastanemiz II. Abdülhamid'in 8 aylık kızı Hatice Sultan'ın vefatı üzerine  Hamidiye Etfal Hastanesi adıyla 1899 yılının Haziran ayında hizmete açılmıştır. Hamidiye Etfal Hastanesi Balkan Savaşı, Birinci Dünya Savaşı ve Mütareke yıllarında elindeki olanaklarla hem halkın hizmetinde olmuş, hem de cephelerden gönderilen yaralı askerlerin tedavilerini üstlenmiştir. 1922'den itibaren "Şişli Çocuk Hastanesi" adını almış ve yönetimi Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına geçmiştir. Hastanede 20 Ekim 1924'te bir Ebe Okulu açılmış ve 25 öğrenci ile faaliyete geçmiştir. 1926'da ilk mezunlarını vermiştir. Gitgide artan öğrenci sayısıyla ülkenin ebe ihtiyacını 1957 yılına kadar karşılama görevini ifa etmiştir.1933 Üniversite İnkılâbı’ nda Haydarpaşa'daki Tıp Fakültesi klinikleri İstanbul tarafına nakledilmiştir. Bunlardan ikisi Şişli Çocuk Hastanesi’nde yerleşmiştir. Bunlar, Prof. Dr. İhsan Hilmi Alantar' ın başında bulunduğu Çocuk Hastalıkları Kliniği ile Çocuk Cerrahisi ve Ortopedi Kliniği’dir.. Çocuk Cerrahisi ve Ortopedi Kliniği 1947'ye, Çocuk Kliniği ise 1950'ye kadar öğretim ve eğitim faaliyetlerini hastanede yürütmüşlerdir. Cumhuriyet döneminde hastanenin donanımı ve kadrosu geliştirilmiş, ihtisas verme faaliyeti başlamış ve hastane bünyesinde yeni yardımcı okullar açıldığı gibi inşaat faaliyetleri de devam etmiştir.  1946 - 1956 yılları arasında Hemşire ve Laborant Okulu, 1954 – 1967 yılları arasında Yardımcı Hemşire Okulu, 1964 yılından itibaren Teknisyen Kursları, Gözlükçülük Kursları; 1961 – 1965 yılları arasında Florence Nightingale Yüksek Hemşire Okulu, 1962 - 1988 yılları arasında Ana-Çocuk Sağlığı İstanbul Merkezi hizmet vermiş olup, hastane 21 ihtisas dalında asistan eğitimi vermektedir.Türkiye’nin önde gelen Eğitim ve Araştırma Hastanelerinden biri olan SBÜ Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Alerji Polikliniği, Horlama Polikliniği, Sigara Bırakma Polikliniği, Çocuk Yanık Polikliniği, Psikodermatoloji, Beslenme Polikliniği, Prematüre Polikliniği, Osteoporoz Polikliniği, El Polikliniği, Grip Polikliniği, Ağrı Polikliniği, Akupunktur Polikliniği, Cobalt Onkoloji ve Lineer Onkoloji birimleri ile nadir verilen hizmetleri de başarıyla yürütmektedir. 2014 verilerine göre hastanemize toplam 1.814.717 hasta müracaatı olmuştur.