İstanbul Beyoğlu Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Increase text size Decrease text size Print

Tıbbi Hizmetler Başkanlığı

1 - TIBBİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI SEKRETERLİK

2 - TIBBİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI KOORDİNASYON BİRİMİ

Uzman 

 • Belge Yönetimi ve Arşiv İşlemleri
 • THB Personel ile İlgili işlemler (Özlük, malzeme talep vs.)
 • Talimatlar, Duyurular ve Sirküler
 • Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Müdürlüğü, Genel Sekreterlikler ve Özel Sağlık Kuruluşları ile İlişkiler ve İlgili İşlemler
 • Hastane ve Bağlı Hizmet Birimleri Açılış, Kapanış ve Tescil İşlemleri
 • Klinik Açılış Kapanış İşlemleri
 • Hastane ile Bağlı Birimlerin İsim Değişikliği İşlemleri
 • Organ ve Doku Nakli Merkezleri Açılış, Kapanış İşlemleri

3 - TIBBİ HİZMETLER YERİNDE DEĞERLENDİRME BİRİMİ

Uzman 

 • Aylık Faaliyet Raporları
 • Stratejik Plan ve Faaliyet Raporlarının Hazırlanması
 • İstanbul Valiliği İl Koordinasyon Toplantı Raporları
 • THB Dergi, Basın, Web Sayfası vs çalışmalar
 • İş yükü ve Performans Analizi Çalışmalarının Değerlendirilmesi
 • Sağlık Müdürlüğü İzleme, Değerlendirme Çalışmaları ve Raporlaması
 • Yerinde Değerlendirme Çalışmalarının Raporlanması

4 - MÜŞTEREK SAĞLIK HİZMETLERİ BİRİMİ

Uzman Meral KÖKCAN  / Uz.Dr.Nermin GÜLER (Akılcı İlaç ve Klinik Ecz. Hizm. Koord.)

 • Evde Sağlık ve Palyatif Bakım Hizmetleri
 • Toplum Ruh Sağlığı Hizmetleri
 • Bulaşıcı ve Bulaşıcı Olmayan Hastalık Programları
 • Akılcı İlaç ve Klinik Ecz. Hizm. Koord.
 • Koordinasyon 

5 - SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ

Uzman Ayşe Selcan ÖZYALVAÇ 

 • Poliklinik Hizmetleri ve MHRS Planlama
 • Yataklı Servis Hizmetleri
 • Hasta Karşılama ve Yönlendirme Hizmetleri
 • Kadın Doğum, ÜYTE ve Perinatal Merkez
 • Klinik Araştırma ve Geliştirme (ön izin)
 • Eğitim İhtiyaç Tespit Planlama
 • YSP Planlama
 • Akademik Faaliyetlerin Planlanması
 • Sağlık Kurulu Raporları

6 - AĞIZ ve DİŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİ

 • Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri 

7 -  ÖZELLİKLİ SAĞLIK HİZMETLERİ BİRİMİ

Uz.Dr. Turgay ALKAN

 • Özellikli Hizmet Planlama
 • Onkoloji ve Nükleer Tıp Hizmetleri
 • Kardiyoloji ve Kardiyovasküler  Cerrahi Hizmetleri 
 • El Cerrahisi ve Uzuv 
 • Kemik İliği ve Organ Nakli Hizmetleri 
 • Hiperbarik ve Yanık Tedavi Merkezleri 
 • Nöroloji Hizmetleri,  İnme Merkezi  ve Nörovasküler Cerrahi
 • Robotik Cerrahi / Robotik Yürüme ve Rehabilitasyon Hizmetleri
 • Çocuk Sağlığı ve Cerrahisi Hizmetleri
 • KBB
 • Genetik Hastalıklar
 • Görüntüleme Hizmetleri
 • Eğitim Aile Sağlığı Merkezleri
 • Eğitim Görevlisi / Uzman Hekim (Hekim) Planlama
 • Sağlık Teknolojisi İhtiyaç Planlama
 • Nöbet Hizmetleri (Aile Hekimliği, Branş, Havuz, Nöbet Planlama ve Takip İşlemleri)
 • SUT ve Fatura İşlemleri ve Takibi Komisyon Çalışmaları
 • Özellikli Muayene Tedavi Talepleri
 • KDS (Karar Destek Sistemleri) Çalışmaları

Uz. Dr. Ayşe DÜŞÜNÜR

 • Yoğun Bakım Hizmetleri Planlama ve Tescil İşlemleri
 • Ameliyathane ve Sterilizasyon Hizmetleri
 • Göz Hizmetleri ve Retinopati
 • Geriartri /Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hizmetleri
 • Ağrı Tedavisi
 • Diyaliz

8 – KRİZ KOORDİNASYON HİZMETLERİ / ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ

Dr. Malik Türkay ESİN / Uzman Fadime TAŞÇI

 • Acil Servis ve Poliklinik Hizmetleri
 • Kriz Merkezi
 • Bulaşıcı Hastalıklar Kriz Yönetimi

9 - TIBBİ HİZMET ve CİHAZ PLANLAMA

Uzman Emine ÜSTÜNOLDU

 • Tıbbi Cihaz Planlama 
 • Tıbbi Hizmet Planlama
 • Birlik geneli diğer tıbbi hizmet ihtiyaçlarının planlanması ve takibi

Uzman Semra AYDIN

 • Tıbbi Hizmet Planlama
 • Tıbbi Hizmet Alımları Sözleşmelerinin Süreç Takibi
 • Özellikli Tıbbi Sarfların Planlaması    
 • TPN, Onkoloji, PET CT, Nükleer Tıp, Sterilizasyon   

10 - TIBBİ LABORATUVAR HİZMETLERİ BİRİMİ

Uzman Hakan ÖZEN

 •  Tıbbi Laboratuvar Hizmetleri Planlama ve Süreç Takibi
 • Kan ve Kan Ürünleri ile İlgili Hizmetlerin Yürütülmesi ve Takibi

11 - KALİTE ve AKREDİTASYON BİRİMİ

Uzman Yeliz LEBLEBİCİ

 • Kalite ve Akreditasyon 
 • Enfeksiyon Kontrol
 • Klinik Kalite
 • Sağlık Tesisleri Engelli Alanları Değerlendirme
 • Ek Ödeme İşlemleri
 • Acil Algoritmaları
 • Karne Değerlendirme ve Takibi
 • Soğuk Zincir Uygulamaları
 • Ev Ziyaretleri

12 - ULUSLARARASI HASTA KOORDİNASYON MERKEZİ

Uzman Bayram AYDIN

 •  Birliğe bağlı sağlık tesislerinin sağlık turizmi ve turistin sağlığı kapsamında sunulacak sağlık hizmetlerinin koordinasyonunu sağlamak,
 • Sağlık turizmi potansiyelinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak ve/vaya yaptırmak,
 • Birlik kapsamındaki sağlık tesislerinin yurt dışı tanıtım hizmetlerini organize etmek ve yürütmek,
 • Yurtdışı kurum ve kuruluşlar ile iletişim ve işbirliği içerisinde olmak, bu kapsamda yapılacak protokollere ilişkin gerekli çalışmaları yürütmek,
 • Sağlık turizmi kapsamındaki uluslararası hastaları gerektiğinde, birlik bünyesindeki uygun sağlık tesislerine yönlendirmek,
 • Sağlık tesislerinde sağlık turizmi kapsamında yürütülen çalışmaları takip etmek, gerekli istatistiki verilerin tutulmasını ve gerektiğinde ilgili makamlara sunulmasını sağlamak,
 • Hizmet almak üzere ülkemize gelen hastaların; sağlık tesislerine ulaşımı, tedavi süreci, sağlık tesisi dışında konaklama ve ülkesine dönüş sürecinde her türlü çalışmayı koordine etmek,
 • Geçici sığınmacılara verilen sağlık hizmetlerinin takibi,
 • Sağlık turizmi kapsamında verilecek diğer görevleri yapmak.

13 - TİG BİRİMİ

Birim Sorumlusu Özlem ORTADAĞ

 • TİG ile ilgili işlemlerin takibi
 • E Nabız
 • Girişimsel İşlem Verilerinin Takibi