İstanbul Beyoğlu Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Increase text size Decrease text size Print

İdari Hizmetler Başkanlığı

1 - İDARİ HİZMETLER KOORDİNASYON BİRİMİ

Uzman Binnur ERDEM

 • İnsan Kaynakları Planlama
 • Genel Sekreterlik Personel İmza Takibi
 • Strateji, İzleme, Değerlendirme İşlemleri
 • Faaliyet Raporları
 • Planlama (aylık, yıllık, faaliyet)
 • İşçi Özlük İşlemleri
 • Hizmet Alımı İşlemleri 

2 - DESTEK HİZMETLERİ

Uzman Binnur ERDEM

 • Kayıp Kaşe İş ve işlemleri
 • Mal Beyan İş ve İşlemleri
 • Sendika İş ve İşlemleri  

3 - HASTA HİZMETLERİ VE SAĞLIK OTELCİLİĞİ BİRİMİ

Uzman Binnur ERDEM

 • Mutfak ve Yemekhane Hizmetleri
 • Kantin ve Kafeterya Hizmetleri
 • Terzi Hizmetleri, Çamaşırhane ve Ütü Hizmetleri
 • Bina, Bahçe, Çevre ve Genel Temizlik Hizmetleri
 • Güvenlik Hizmetleri
 • Anne Otelleri
 • Refakat Otelleri 
 • Kreş Hizmetleri

4 - İDARİ - MALİ KOORDİNASYON İŞLEMLERİ BİRİMİ

Uzman Özkan İŞÇİ

 • İhtiyaç Tespit Komisyonu
 • Genel Sekreterlik Komisyon Görevlendirme İşlemleri

5 - ÇEVRE VE TIBBİ ATIK İŞLEMLERİ BİRİMİ

Uzman Özkan İŞÇİ

6- DOSYA / ARŞİV BİRİMİ

Uzman Özkan İŞÇİ

7 - GELEN / GİDEN EVRAK BİRİMİ

Uzman Özkan İŞÇİ

 • İdari Hizmetler Evrak Kayıt 

8 - DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ BİRİMİ

Uzman Özkan İŞÇİ

9 - GENEL SEKRETERLİK, ARAÇLAR ve ŞOFÖRLER

Uzman Özkan İŞÇİ

10 - GENEL SEKRETERLİK BİNA AMİRLİĞİ

Uzman Ferdi SARUHANOĞLU

 • Genel Sekreterlik Bina Bakım Hizmetleri
 • Genel Sekreterlik Güvenlik Hizmetleri
 • Genel Sekreterlik Santral, Kamera Sistemleri ve İş ve İşlemleri
 • Genel Sekreterlik Temizlik Hizmetleri
 • Genel Sekreterlik Yemekhane Hizmetleri
 • Genel Sekreterlik Toplantı Salon Koordinasyon

11 - TEKNİK DESTEK HİZMETLERİ BİRİMİ

Uzman Ferdi SARUHANOĞLU

 • Proje Hazırlama ve Teknik Takip İş ve İşlemleri
 • Birlik Geneli Bakım, Onarım İş ve işlemleri

12 - EMLAK VE YATIRIM TAKİBİ BİRİMİ

Uzman Ferdi SARUHANOĞLU

 • Kiralama (Kantin, Kafeterya, Bina vb.)
 • Ek Bina Amirliği Hizmetleri 

13 - BİLGİ İŞLEM ve OTOMASYON BİRİMİ

Uzman Mustafa TUFAN

 • Bilgi İşlem Teknik Sistem Yönetimi
 • Anti virüs Lisans İşlemleri Merkezi Kurulumu
 • Kurum Alt Yapı ve Sistem Odaları
 • Kurum İnternet, VPN ve Diğer Bağlantı İşlemleri
 • Son Kullanıcı Bilişim Destek Hizmetleri
 • Genel Sekreterlik Web Sitesi ve Diğer Yazılım Uygulamaları
 • İnternet Erişimi ve İnternet Güvenliği
 • HBYS İletişim Koordinasyon
 • LBYS Teknik İletişim Koordinasyon
 • PACS İletişim Koordinasyon
 • ÇKYS Yetki Tanımlaması ve İletişim
 • MHRS İletişim Raporlama
 • E-imza İletişim Raporlama
 • Sağlık-Net Online (e-nabız) İletişim Raporlama
 • EBYS
 • Sayfa Başı Çıktı Hizmeti İletişim Koordinasyon

14 - HASTA, ÇALIŞAN HAKLARI ve GÜVENLİĞİ BİRİMİ

Uzman Yahya KAYRANCIOĞLU

 • Hasta İletişim
 • Çalışan Hakları ve Güvenliği
 • İş Sağlığı ve Güvenliği
 • Tıbbi Sosyal Hizmetler İş ve İşlemleri 
 • Ek Bina Amirliği

15 -  İNSAN KAYNAKLARI PLANLAMA ATAMA VE ÖZLÜK BİRİMİ

Uzman Zeynep DEMİRBAŞ

 • 663 Sözleşmeli Personel İş ve İşlemleri
 • Kadro, Terfi ve Ödüllendirme İş ve İşlemleri
 • İzin İş ve işlemleri
 • Özel Hastane Teftiş İşlemleri

Uzman Deniz NALBATÇI

 • Tabip Dışı Personel Atama İş ve işlemleri
 • Vilayet Personeli İş ve işlemleri
 • Sürekli ve Geçici İşçi İş ve işlemleri
 • Atama ve Kura Komisyonu İş ve işlemleri

Uzman İlknur ERİNKARLI

 • Uzman Hekim İş ve İşlemleri
 • Pratisyen Hekim İş ve İşlemleri
 • Başasistan/Eğitim Görevlisi İş ve İşlemleri
 • Asistan Doktor Atama ve Eğitim İşlemleri
 • Atama ve Kura Komisyonu İş ve işlemleri

16 - EĞİTİM, ARAŞTIRMA ve GELİŞTİRME BİRİMİ

Uzman Gülser ŞERBETÇİ

 • Staj İşlemleri
 • Eğitim İşlemleri
 • Ar-Ge

17 - AFET ve SİVİL SAVUNMA BİRİMİ

Uzman Fadime Taşçı 

 • Hastane Afet Planları
 • KBRN İş ve İşlemleri
 • Sivil Savunma  İş ve İşlemleri
 • Acil Durum Afet Yönetimi
 • UMKE