İstanbul Beyoğlu Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Increase text size Decrease text size Print

Mali Hizmetler Başkanlığı

1- MALİ HİZMETLER KOORDİNASYON BİRİMİ

Uzman Arzu SALİ

 • Mali Hizmetler Koordinasyon
 • MHB Evrak Kayıt İşlemleri
 • Talimatlar, Duyurular, Sirküler
 • MHB Personel ile İlgili İşlemler
 • MHB Arşiv İşlemleri
 • 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu Çerçevesinde Ticari Alan Kiralama İşlemleri 
 • Hurda Satışına İlişkin Yetki Devri İşlemleri 

2- STOK SARF KOORDİNASYON BİRİMİ

Eczacı Uzman Nuray GÜLTEKİN

 • Birliğe Bağlı Sağlık Tesisleri Arasında ve Birlikler Arasında Gerçekleştirilecek Stok Devirlerinin Koordine Edilmesi
 • Siparişlerin Merkezi Tedarik Sistemi Üzerinden Kontrolü
 • Birlik Sağlık Tesislerinin Stoklarının Yerinde Denetlenmesi
 • Birlik Sağlık Tesislerinin Stoklarının Bilgi Sistemleri (MKYS-KDS ve diğer) Verilerine Dayanılarak Analiz Edilmesi
 • Birlik Stoğunda Yer Alan İlaç Ve Tıbbi Malzemelerin Fiili Stok Durumu ve Tüketimlerine İlişkin Branş Dağılımlarının Takibi
 • Hareket Görmeyen Malzemelerin Takibi
 • Birlik Stoğunda Yer Alan İlaç Ve Tıbbi Malzemelere İlişkin süreç Yönetimi, Akılcı İlaç Kullanımı vb. Çalışmaların Koordine Edilmesi
 • Birlik Sağlık Tesislerinin Stok Gün Sürelerinin Takip Edilmesi

3- STOK SARF YÖNETİM İHTİYAÇ TESPİT ve PLANLAMA İŞLEMLERİ BİRİMİ

Uzman Mehmet GÜLEN

 • Alıma Yönelik Birlik Temel Malzeme Listelerinin Oluşturulması
 • Bağlı Sağlık Tesislerince İhtiyaç Duyulan Taşınırların Birlik Temel Malzeme Listesine Eklenmesi İçin Gerekli Çalışmaların Yürütülmesi
 • Merkezi Tedarik Yönetim Sistemi Üzerinden Oluşturulan Yıllık İhtiyaç Listelerinin Satın Alım ve İhale İşlemleri Birimine İletilmesi
 • Birlik Temel Malzeme Listelerine Yeni Eklenen ve İlk Defa Satın Alınacak Malzemeler İçin Azami Stok Miktarını Geçmeyecek Şekilde 60 Gün Yetecek Miktarda Alım Yapılmasının Sağlanması
 • Genel Sekreterliğimizce Yapılması Planlanan İhaleler Sonuçlanıncaya Kadar Sağlık Tesisi İhtiyaçlarının Merkezi Tedarik Yönetim Sistemi Üzerinden (Geçmiş Tüketim Verileri, Depo Durumu vb. doğrultuda) Değerlendirilmesi
 • Birliğe Bağlı Sağlık Tesislerince İhtiyaç Duyulan Malzemelerin Birlik Stok Havuzundan Sırasıyla İhtiyaç Fazlası, Stok Fazlası ve Diğer Ürün Stoklarından Karşılanmasının Sağlanması
 • Siparişlerin Merkezi Tedarik Yönetim Sistemi Üzerinden Yönetimi
 • MKYS Taşınır İşlemleri İle İlgili Diğer İşlemlerin Yürütülmesi

4- STOK DEMİRBAŞ YÖNETİM BİRİMİ

Uzman Mehmet GÜLEN

 • MKYS-Dayanıklı Taşınırlar
 • Demirbaş Takip ve Koordinasyon
 • Sarf Tüketim Takip
 • Demirbaş İhale Hazırlık
 • HEK İşlemleri
 • MKYS / TDMS / HYS / HBYS / KDS İşlemleri ve Programlar Arası Veri Analizi 
 • İş Artışı Talep Değerlendirmeleri

5 - KONSOLİDE BİRİMİ

Uzman Mehmet GÜLEN

 • Sağlık Tesisi Tüketim Bildirimlerinin Kontrol İşlemleri
 • Satınalma Devir, Bağış-Hibe, Birimlerden İade Edilen Taşınırların Zamanında Muhasebeleştirilmesinin Takip Edilmesi İşlemleri
 • Aylık MKYS-TDMS Uyumu Kontrolü
 • Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilileri Görevlendirme İşlemleri
 • MKYS İş Zekası Şifre İşlemleri
 • Yıl Sonu Genel Bütçe/döner Sermaye Hesaplarının Konsolide İşlemleri

6- GELİR TAKİP BİRİMİ

Uzman Önder TUNA

 • Finansal / Maliyet Analizi Çalışmaları
 • Hasta Alacak Takip ve Vazgeçme Davalarının İşlemleri
 • Birlik Bünyesinde ve Birliklerarası Mal, Hizmet, Staj vb. protokollerin Hazırlanması, Faturaların Kesilmesi, Muhasebeleştirilmesi (  Mal ve Hizmet Protokolleri  )
 • Sağlık Tesislerinin Gelirlerinin Takibi
 • Gelirlerin Muhasebeleştirilmesi
 • Klinik Araştırma Başvurularının Bütçe Kontrolü
 • Global Bütçe Dışı Fatura Kontrol Süreçleri
 • Birlik ve Sağlık Tesislerince 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu Kapsamında Gerçekleştirilen Ticari Alan Kiralama İşlemleri Neticesinde Elde Edilen Gelirlerin TDMS Üzerinden Takip İşlemleri
 • Sağlık Tesislerince Düzenlenen ve Gönderilen Faturaların SUT. MEDULA ve Kamu Satış Tarifesi ve Diğer İlgili Mevzuata Uygunluğunun Kontrol Edilmesi
 • Birlik Tasarruf Eylem Birimi İşlemleri

7- GİDER TAHAKKUK BİRİMİ

Uzman Nevzat ACAR

Birim Sorumlusu Serap İNTAŞ

 • Gider Tahakkuk İşlemleri
 • Avans ve Krediler
 • Teminat İade İşlemleri
 • İş Deneyim Belgeleri Düzenleme

8- MAAŞ VE BAĞLI ÖDEMELER BİRİMİ

Uzman Nevzat ACAR

Birim Sorumlusu Ayşegül DEMİR

 • Maaş ve Hakediş İşlemleri
 • Döner Sermaye İşlemleri
 • Yolluk ve Harcırah İşlemleri

9- KLİNİK MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ BİRİMİ

Uzman Nedim MUZOĞLU

 • Tıbbi Cihaz Planlama
 • Klinik Mühendislik Uygulamaları
 • Tıbbi Cihaz HEK İşlemleri
 • PGD Faaliyetleri

10- İÇ KONTROL BİRİMİ

Uzman Nevzat ACAR

11- MAL VE HİZMET KABUL BİRİMİ

Birim Sorumlusu Ulaş AKTAŞ

 • Hizmet Alımları Muayene ve Kabul İşlemleri
 • Mal Alımları Muayene ve Kabul İşlemleri
 • Mal/Hizmet Kabul ve Muayene Süreç Takibi 

12- SATIN ALIM VE İHALE İŞLEMLERİ BİRİMİ

Uzman Olcay BULUT

 • Satın Alım ve İhale İşlemleri Koordinasyon
 • Satın Alım ve İhale Yetki Devri İşlemleri
 • İş Artış İşlemleri

Birim Sorumlusu Uğur ŞAHİN

 • Tıbbi Demirbaş Alımları
 • Demirbaş ve Mal Alımları
 • DMO Alımları
 • Tıbbi Hizmet Satınalımları
 • Personele Dayalı Hizmet Alımları
 • KİT Karşılığı Cihaz Alımları

Mdr. Yrd. Mustafa GEDİK

 • Tıbbi Sarf Alımları
 • Çerçeve İhaleler
 • Yapım İşleri İhaleleri 

13- BÜTÇE BİRİMİ

Birim Sorumlusu Zeki Kaanoğlu

 • Global Bütçe Planlama
 • Gelir İzleme
 • Gider İzleme
 • Genel Bütçe Ödenek Planlaması
 • Genel Bütçe ve İl Özel İdaresi Ödenek Takibi
 • Limit Takip ve Artırım İşlemleri
 • Döner Sermaye Bütçesi
 • Ödenek Aktarmaları

14- GİDER GERÇEKLEŞTİRME

Uzman Olcay BULUT

 • Gider Gerçekleştirme (Satınalım İşlemleri)

Uzman Nevzat ACAR

 • Gider Gerçekleştirme( Maaş ile Tarifeye Bağlı Ödemeler)  

15- GELİR GERÇEKLEŞTİRME

Uzman Önder TUNA