İstanbul Beyoğlu Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Increase text size Decrease text size Print

SBÜ Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Taksim Sıraselviler caddesindeki Taksim Hastanesi`nin eski binaları yıkılarak yeni yapılan hastane binası 1969 yılında hizmete açılmıştır. Eski hastane binası I. Dünya Savaşı’ndan evvel Katolik papazların sörler evi ile kimsesizlere ve bakıma muhtaç olanlar için bakım evi olarak kullanılmıştır. 1932-1937 seneleri arasında Hayim Naun Bey idaresinde Beyoğlu`nda çalışan kuduz müessesi 1937-1938 seneleri arasında bu hastanede çalışmıştır. Operatör Cemil Paşa zamanında belediye çöpçüleri ile kimsesizlerin bakım ve tedavi merkezi haline getirilmiştir. Operatör Cemil TOPUZLU` nun Şişli`de ilk nüvesini kurduğu Zükur hastanesi sonradan Beyoğlu Belediye Zükur hastanesi olarak buraya taşınmış ve 50 yatakla hizmete başlamıştır. Özelikle iç hastalıkları ve cerrahi hastalıklar servisleri geliştirilmiş, biyokimya ve bakteriyoloji laboratuvarları tesis edilmiştir. 1948-1949 da Beyoğlu Zükur Hastanesi, Kuledibi Hastanesi’ne taşınmıştır.

1950 yılında bina Sağlık Bakanlığı tarafından satın alınmıştır. 360 yatağa yaklaşan kapasitesi ile yeni hastane 20.06.1969 yılında 3 Dâhiliye, 3 Hariciye, Doğum ve Jinekoloji kliniği eğitim servisleri halinde ve Ortopedi, Üroloji, Göz, K.B.B, Asabiye, Dermatoloji, Anestezi Ve Reanimasyon, Röntgen, Biyokimya, Bakteriyoloji, D grubu yataklı servisler halinde hizmete girmiştir. 1973 senesinde poliklinikler, laboratuvar ve idare blokunun yapımına başlanmış ve 1974 yılında da bu bölüm hizmete girmiştir.

Hastane tam teşekküllü eğitim hastanesi olarak düşünüldüğünden, eğitim hizmetlerinde geniş ölçüde önem verilmiştir. Hastaneye ikinci bir röntgen ünitesi kurulmuş, laboratuvarlar modernize edilmiştir. Ayrıca Ortopedi, Üroloji, Asabiye, Anestezi Ve Reanimasyon servisleri ile Biyokimya ve Bakteriyoloji laboratuvarları eğitim statüsüne dâhil edilmiştir. Bu arada Dâhiliye servisleri arasında 6 yataklı bir Kardiyoloji Ünitesi kurulmuş ve Dâhiliye servisine cihazları monte edilmiştir. 2 yataklı Hemodiyaliz merkezi kurulmuş ve Beyin cerrahisi, Kalp ve Damar Cerrahisi merkezlerinin kurulup hastaneye katılmıştır. Merkezi oksijen ve narkoz gazları santırı yaptırılmış, modern bir kütüphane ve konferans salonu inşa edilerek hizmete sunulmuştur. Hasta odaları günün şartlarına göre tefriş edilmiştir. Bütün bu gayret ve çalışmaların neticesinde hasta poliklinik sayısında, yatan hasta sayısında, ameliyat sayısında büyük artışlar görülmüştür.

SBÜ Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi kuruluşundan bu yana şehir içinde merkezi yerleşmesi ve isminin ifade ettiği özel anlam nedeniyle vatandaşın öncelikle hatırladığı ve başvurduğu, İstanbul`un en önemli sağlık kuruluşlarından biridir.

Hastane Gaziosmanpaşa'daki yeni binasında hizmet vermeyi sürdürmektedir ve 2014 verilerine göre hastanemize toplam 1.210.677 hasta müracaatı olmuştur.