İstanbul Beyoğlu Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Increase text size Decrease text size Print

SBÜ Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi

İstanbul Beyoğlu Bölgesi Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği bünyesinde hizmet veren SBÜ Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi, Baltalimanı sarayı olarak 19. yüzyılın ilk yarısında Sadrazam Mustafa Reşit Paşa tarafından 1600 m2’lik bir alanda iki katlı kâgir olarak yaptırılmıştır. Cumhuriyet döneminde saray bir dönem kapalı kalmış, takiben bir süre Tarım Bakanlığı’na bağlı balıkçılık enstitüsü olarak kullanılmış ve 1943 yılında Sağlık Bakanlığı’na devredilmiştir. 1944 yılında Sağlık Bakanlığı tarafından Kemik ve Mafsal Veremi Hastanesi olarak hizmete açılmıştır.

Başlangıçta sağlık hizmetleri ile idari, teknik ve sosyal hizmetlerin tamamının aynı binada yapıldığı hastanede, 1948 yılında arka bahçeye hademe yatakhanesi, 1954 yılında ön bahçeye idare binası, hemşire lojmanı ve yemekhane olarak kullanılan iki katlı bina yapılmıştır. 1955 yılında hastanenin ismi Baltalimanı Kemik Hastalıkları Deniz ve Güneş Tedavi Enstitüsü, 1960 yılında Baltalimanı Kemik Hastalıkları Hastanesi olarak değiştirilmiştir. Hastane, Sağlık Bakanlığı tarafından 21 Aralık 2001 tarihinde özel dal eğitim ve araştırma hastanesi statüsüne geçirilmiş ve bu haliyle ülkemizin Ortopedi ve Travmatoloji alanında ilk ve tek özel dal eğitim ve araştırma hastanesi olmuştur. Hastane arsa alanı 11.159 m2 olup kapalı alanı 9.390 m2’dir.

Hastanede bir Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği ile bir El Cerrahi Kliniği olmak üzere iki eğitim kliniği bulunmaktadır. Ortopedi ve Travmatoloji Kliniğimizde; Tümör, Artroplasti ve Spor Yaralanmaları, Travma ve Deformite, Omurga Cerrahisi ve Artroplasti, Pediatrik Ortopedi, Ayak-Ayak Bileği ve Artroplasti olmak üzere beş farklı çalışma grubu mevcuttur.

Hastanenin bünyesinde 31 Poliklinik odası, Acil Servis, 133 yatak kapasiteli yataklı servisi, 3 yataklı yoğun bakım ünitesi, 6 tam donanımlı ameliyathane salonu bulunmaktadır. Ayrıca Dermatoloji Kliniği, Nöroloji Kliniği, Dâhiliye Kliniği, Çocuk Hastalıkları Kliniği, Kardiyoloji Kliniği, Genel Cerrahi Kliniği, Beyin Cerrahi Kliniği, Fizik Tedavi, Rehabilitasyon Kliniği, Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği, Diş Hastalıkları Kliniği, Psikiyatri Kliniği, Psikoloji Kliniği ve Spor Hekimliği alanlarında konsültan hizmetler vermektedir.

Kaliteli ve çağdaş tıbbi hizmetin verilebildiği, bilgi çağının sunduğu imkânları kullanarak modern teşhis ve tedavi yöntemlerinin uygulanabildiği hastanemizde MR, Tomografi, Nöroloji Kliniği bünyesinde EMG, Dijital Röntgen (PACS sistemi), Yürüme Analiz Laboratuvarı, 3D Skopi, Cerrahi Navigasyon sistemi, BMD (Kemik Yoğunluğu) gibi özellikli cihazlarla tıbbi cihaz alt yapısı zenginleştirilmiştir.

Hastane hastalara uluslararası kalite standartlarında hizmet vermenin yanı sıra bir eğitim kurumu olma bilinciyle uluslararası standartlarda bilimsel çalışmalar yapmak ve bu düzeyde kabul gören akademisyenler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Hastanemizde 2014 verilerine göre hastanemize toplam 490.305 hasta müracaatı olmuştur.